VÄRME & SANITET


Cirka 80 anställda, certifierade, säker vatten.
Värme, kyla, sanitet, fjärrvärme & fjärrkyla licenssvetsning, medicinska gaser, stadsgas.

VENTILATION


Cirka 40 anställda, ackrediterat kontrollorgan enligt ISO 17 020 för energideklarationer.
Ventilation, renrum, OVK.

STYR & ÖVERVAKNING


Cirka 15 anställda, elbehörighet.
DHC / SCADA, OPC, PLC/DUC-programmering, konstruktion, driftsättning, samordnad provning, energi- & klimatuppföljning.

EL


Cirka 35 anställda.
Nyproduktion, ROT, Bostadsventilation, Ridåvärmare, Takvärme, Service.

teknik_stor2