Vi kan tillsammans med våra dotterbolag erbjuda följande tjänster.

PARTNERING

Vår ambition är alltid att hitta bästa formerna för samarbete med våra kunder och övriga deltagare i ett projekt. Vi är övertygade om att partnering som affärsupplägg är det bästa sättet att driva ett projekt för att gagna ett effektivt samarbete. Vi medverkar från ett tidigt skede för att hitta långsiktiga kostnadseffektiva installations- och driftslösningar. Under genomförandet följer vi tillsammans, kontinuerligt upp kvalitet och ekonomi i projektet med en öppen redovisning av det vi gör.

KLIMATKONCEPT

Med våra företag inom rör, ventilation samt styr & övervakning, kan vi erbjuda våra kunder en partner för klimatet i fastigheten. Vi tar ansvar för systemdesign, projektgenomförande, energiuppföljning och service av klimatanläggningen.

Biblioteket Huddinge

SYSTEMDESIGN

Våra VVS-ingenjörer har stor erfarenhet av hur en klimatanläggning ska utformas för att hitta en optimal lösning både för installation och förvaltning.

PROJEKTGENOMFÖRANDE

Vi har hundra års erfarenhet av att projektleda och utföra installationer. Vi är vana att arbete tillsammans inom koncernen och har genomarbetade processer och rutiner för vårt arbete. Kontor, bostäder, sjukhus, skolor, simhallar etc.

Södertörn

ENERGI- & KLIMATUPPFÖLJNING

 Mäter, sammanställer & presenterar, tekniska och ekonomiska analyser, åtgärdsförslag, genomförande av åtgärder, övervakar/upprätthåller önskad drift. Säkerställer BBR-kraven på energiuppföljning.

SERVICE

Snabbt, flexibelt och fullt utrustade bilar för att kunna lösa problem på plats. Kompetens inom rör, ventilation, styr & övervakning, stadsgas, licenssvetsning, medicinska gaser. Vi är totalt ett trettiotal servicetekniker med bil i Stockholm.

Södertörn Högskola