Tjänster

Energi & klimatoptimering

Mäter, sammanställer & presenterar, tekniska och ekonomiska analyser, åtgärdsförslag, genomförande av åtgärder, övervakar/upprätthåller önskad drift. Säkerställer BBR-kraven på energiuppföljning.