Tjänster

Partnering

Vår ambition är alltid att hitta bästa formerna för samarbete med våra kunder och övriga deltagare i ett projekt. Vi är övertygade om att partnering som affärsupplägg är det bästa sättet att driva ett projekt som gagnar ett effektivt samarbete. Vi medverkar från ett tidigt skede för att hitta långsiktiga kostnadseffektiva installations- och driftslösningar. Under genomförandet följer vi tillsammans, kontinuerligt upp kvalitet och ekonomi i projektet med en öppen redovisning av det vi gör.