Vi har egen kompetens inom projektering och projekteringsledning. Vi har alltid ett nära samarbete med några noga utvalda konsulter för att kontrollera ekonomi och kvalitet i våra projekt.