Tjänster

Projektgenomförande

Samordning

Samordnad projektering, installation, service och driftoptimering.
Tydlig organisation med en utsedd samordnare mellan bolagen.
Montörerna på plats vana att samarbeta för en effektivare produktion.

Ekonomistyrning

I våra projekt med löpande räkning har vi
Öppen redovisning
Månadsuppföljning
Djuplodande prognoser 4 ggr per år.

Projektgenomförande

Vi har hundra års erfarenhet av att projektleda och utföra installationer. Vi är vana att arbeta tillsammans inom koncernen och har genomarbetade processer och rutiner för vårt arbete. Kontor, bostäder, sjukhus, skolor, simhallar etc.

Organisation

Tydlig intern organisation

 • Avdelningschef
 • Projektledare
 • Projektingenjör
 • Tekniker, programmerare
 • Lagbas
 • Driftsättare

Alltid fler som är insatta i projektet.

Tidig planering av projekt

Gå igenom möjligheter att

 • Arbeta med våra egna standardiserade lösningar
 • Hitta repetitionseffekter för liknande moment
 • Prefabricera olika delar i projektet
 • Göra färdiga ”inköpskorgar korgar” till de flesta momenten som ska göras i projektet. Det ger bättre kontroll på slutkostnad och minskar risken för restnoterade produkter och försenade leveranser.
 • Utarbeta logistik för rätt produkter på rätt plats i rätt tid. Dvs beställ färdigpackat till varje moment.